omijać


omijać
Omijać kogoś, coś z daleka zob. daleki 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • omijać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, omijaćam, omijaća, omijaćają, omijaćany {{/stl 8}}– ominąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, omijaćnę omijaćnie, omiń, omijaćnął, omijaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} będąc w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • omijać — ndk I, omijaćam, omijaćasz, omijaćają, omijaćaj, omijaćał, omijaćany 1. forma ndk czas. ominąć. 2. «unikać kogoś lub czegoś, nie utrzymywać z kimś stosunków towarzyskich, nie wstępować, nie bywać gdzieś» Omijać czyjś dom. Omijać przykrych… …   Słownik języka polskiego

  • zapowietrzony — Omijać, unikać kogoś jak zapowietrzonego; uciekać, stronić od kogoś jak od zapowietrzonego «omijać z daleka, unikać kogoś»: (...) niedawno dostała wiadomość o śmierci matki i nie wiadomo czemu wszyscy jej z tego powodu unikają jak zapowietrzonej …   Słownik frazeologiczny

  • ominąć — dk Vb, ominąćnę, ominąćniesz, omiń, ominąćnął, ominąćnęła, ominąćnęli, ominąćnięty, ominąćnąwszy omijać ndk I, ominąćam, ominąćasz, ominąćają, ominąćaj, ominąćał, ominąćany 1. «okrążając minąć coś, przejść, przejechać obok czegoś nie zatrzymując… …   Słownik języka polskiego

  • zapowietrzony — zapowietrzonyrzeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zapowietrzyć (p.) zapowietrzony, zapowietrzona w użyciu rzecz., przestarz. «człowiek chory na chorobę zakaźną» dziś tylko we fraz. Omijać kogoś jak zapowietrzonego, uciekać, stronić od kogoś… …   Słownik języka polskiego

  • chleb — 1. Chleb powszedni a) «codzienne jedzenie konieczne, by utrzymać się przy życiu»: (...) nigdy nie musiał pracować ciężko na chleb powszedni. C. Miłosz, Legendy. b) «rzecz codzienna, zwykła, nic nadzwyczajnego»: Teraz wszystko wydawało się… …   Słownik frazeologiczny

  • daleki — 1. Być, stać, trzymać się z daleka od kogoś, od czegoś; omijać, obchodzić kogoś, coś z daleka «unikać kogoś lub czegoś; nie zbliżać się do kogoś lub czegoś»: (...) starałem się trzymać z daleka od szalejącego tłumu zaśmiecającego ulice Warszawy… …   Słownik frazeologiczny

  • powietrze — 1. Coś wisi, zawisło w powietrzu «pewne symptomy wskazują, że coś zdarzy się lada chwila»: Wojna rosyjsko japońska wisi w powietrzu. J. Parandowski, Niebo. Otóż, proszę państwa, być może to wisi w powietrzu, ale do sporu między Sejmem a… …   Słownik frazeologiczny

  • daleki — dalekiecy, dalszy 1. «o kimś lub o czymś znajdującym się, położonym w dużej odległości; odległy, oddalony» Dalekie kraje, strony, wzgórza. Daleki przyjaciel. ◊ Daleki krewny «ktoś związany pokrewieństwem w stopniu piątym i dalszym» ◊ Daleki… …   Słownik języka polskiego

  • prawo — I n III, Ms. prawowie; lm D. praw 1. zwykle blm «ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą;… …   Słownik języka polskiego